سنگ معلق گرز لنگر

سنگ معلق گرز لنگر

سنگ معلق گرز لنگر در شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام قرار دارد. اگر گذارتان به این استان بکر افتاد علاوه بر مناطق طبیعی بکر و دیدنی حتماً این سنگ عجیب را هم ببینید که حوادث طبیعی مانند زلزله و طوفان تعادلش را برهم نزده است.
سنگ معلق گرز لنگر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]