شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

روستای «اویی میاکن»، سردترین روستای مسکونی جهان است که دمای هوا در آن به هفتاد درجه زیر صفر هم رسیده است.روستای اویی میاکن، سردترین منطقه مسکونی در جهان است. در این روستا که در شرق سیبری در روسیه واقع شده است حدود هشتصد نفر زندگی می‌کنند.
دمای هوا دراین روستا در فاصله ماههای نوامبر تا مارس به چهل درجه زیر صفر می‌رسد.یکی از ساکنان این روستا می‌گوید در زمستان حتی دمای هوا از این هم سردتر می‌شود. او می‌گوید هنگامی که او به مدرسه می‌رفت دمای هوا در این روستا به شصت درجه زیر صفر هم می‌رسید.به گفته وی هرسال به مدت ده روز ، دمای هوا به شصت درجه زیر صفر می‌رسد.
بیشترین میزان سردی هوا در این منطقه در سال هزار و نهصد و بیست و شش به ثبت رسیده است که دمای هوا در این زمان به هفتاد درجه زیر صفر رسید. این وضع استثنایی آب هوایی هر سال شماری ازگردشگران جهان را به سوی خود جذب می‌کند تا جهانی دیگری از نظر آب وهوایی تجربه کنند. در این منطقه اسب‌های کوتاه قدی موسوم به اسب‌های سیبری نیز زندگی می‌کنند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

علیرضا سالاری

علیرضا سالاری چهارشنبه 18 شهریور 94 - 13:13

سردم شد :(

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]