ساحل شن‌های قرمز

ساحل شن‌های قرمز

ساحل شن‌های قرمز در قسمت " هانا " در جزایر هاوایی، رو به اقیانوس خشمگین قرار گرفته است، هرچند که دیواره ای طبیعی از صخره ها، از ساحل در برابر امواج سخت محافظت میکند و همزمان مکانی را برای شنا کردن افراد و لذت بردن از آرامش ساحل فراهم کرده است. علت قرمزی شن‌های ساحل هم، مواد مذابِ سرشار از آهنِ و شستن رنگ دانه‌های مرجانی توسط آب است.
ساحل شن‌های قرمز
ساحل شن‌های قرمز
ساحل شن‌های قرمز
ساحل شن‌های قرمز

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]