طوفان شدید یک خانه موزه در بابل را تخریب کرد

طوفان شدید یک خانه موزه در بابل را تخریب کرد

طوفان شدیدی که صبح دیروز در مازندران به وقوع پیوست آسیب فراوانی به خانه موزه بانو مکرمه قنبری در شهرستان بابل وارد کرد.
به گزارش ایسنا، خانه موزه بانو مکرمه قنبری در روستای دریکنده بابل متعلق به بانوی خودآموخته‌ای است که امروز نقاشی‌هایش جهانی شده است.
براساس گزارش افراد منطقه، طوفان چند ساعت پیش در مازندران آسیب جدی به این خانه موزه وارد کرده است، به طوری که سقف این خانه موزه تا 100 متر جابه جا شده است.
در حال حاضر نقاشی‌های این موزه در معرض آب گرفتگی قرار دارند و تا به حال هیچ امداد و کمکی برای رسیدگی به این وضعیت ارسال نشده است.
به گزارش ایسنا، خانه موزه یک بار دیگر در سال گذشته دچار آسیب شده بود.
طوفان شدید یک خانه موزه در بابل را تخریب کرد
طوفان شدید یک خانه موزه در بابل را تخریب کرد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]