میدان کوزه

میدان کوزه

اکثر شهر‌های ایران از دیرباز با هنر سفالگری اشنا بوده اند و به خاطر سخت بودن نقل انتقال ظروف سفالی بین شهرها هر شهر از این حیث خود کفا بوده است.اما گاهی بخاطر وجود خاک خوب مثل کائولن وهمین طور وجود هنرمندانی چیره دست بعضی از شهرها شهره می‌شدند.سوای از لالجین همدان یا فومن،شهر نطنز هم دراین زمینه حرفی برای گفتن داشته وامروزه نمادی زیبا از انرا در میدان کوزه به نمایش گذاشته است.
میدان کوزه

مهرداد قاسمی

مهرداد قاسمی ﺳﻪشنبه 16 شهریور 95 - 15:14

آقا معرفیش میکنید میاند میذارند زیر بغلشون میبرندا :)

مهرداد قاسمی

مهرداد قاسمی ﺳﻪشنبه 16 شهریور 95 - 15:15

واقعا هم زیباست چه هنری صرف این کار شده

مرتضی محمدی زواره

مرتضی محمدی زواره چهارشنبه 17 شهریور 95 - 08:37

شاید اگر از جنس برنز یا برنج بود بقول شما برده بودند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]