درختی با ۳۵ میلیون سال سن

درختی با ۳۵ میلیون سال سن

الرکه درختی است که گفته می‌شود به دلیل باقی مانده‌های فسیلی، نزدیک ۳۵ میلیون سال سن داشته باشد (قدیمی‌ترین درخت دنیا ۳،۶۰۰ سال عمر دارد)، سرو پاتاگونیایی است که به نام الرکه نیز شناخته می‌شود. این درخت به قدری برای اهالی شیلی ارزشمند است که از ورقه‌های بریده از این درخت به جای پول استفاده می‌کردند.
درختی با ۳۵ میلیون سال سن
درختی با ۳۵ میلیون سال سن
درختی با ۳۵ میلیون سال سن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]