خطرناک‌ترین قارچ دنیا

خطرناک‌ترین قارچ دنیا

این قارچ ١٠ سانتیمتر طول و حدود ١٥ سانتیمتر عرض دارند. خوردن این قارچ به شکل خام کشنده است و باعث به کما رفتن فرد مصرف کننده می‌شود و همچنین به معده و کبد فرد آسیب‌های جدی وارد می‌کند. «قارچ مغز»، یکی از عجیب‌ترین انواع قارچ هاست. شکلی شبیه مغز انسان که در آمریکای شمالی و اروپا و معمولا زیر درختان کاج می‌روید. بنا بر این گزارش، این قارچ ١٠ سانتیمتر طول و حدود ١٥ سانتیمتر عرض دارند. خوردن این قارچ به شکل خام کشنده است و باعث به کما رفتن فرد مصرف کننده می‌شود و همچنین به معده و کبد فرد آسیب‌های جدی وارد می‌کند. این گزارش می‌افزاید: در برخی کشورها مردم با رعایت دستورالعمل‌های خاصی آن را می‌خورند و در اسپانیا فروش آن ممنوع است.
خطرناک‌ترین قارچ دنیا
خطرناک‌ترین قارچ دنیا
خطرناک‌ترین قارچ دنیا
خطرناک‌ترین قارچ دنیا
خطرناک‌ترین قارچ دنیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]