شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

آتش به شکل اهرم
این نوع آتش درست کردن برای گرم کردن آب، تهیه سوپ، خورشت و قهوه بسیار مناسب است چون میتوان از طریق قلابی که در انتهای تیر چوبی است و ظرف غذا را نگه داشته گرما را کنترل کرد. یک سرپایه چوبی ساخته شده از چوبهای عمودی را میتوان در زیر تیر چوبی نسب کرد و بدین ترتیب ظرف غذا را در ارتفاعی بالاتر از آتش مستقر کرد.
چنانچه چوبهای چنگال شکل دردسترس نبودند میتوانید یک تکه چوب را در قسمت انتها شکاف دهید. این شکاف میتواند طوری باشد که تیرک چوبی کاملاً در سوراخ آن قرار بگیرد. این آتش را میتوان در سطوح صاف و یا درصورت امکان وزش باد و یا احتمال خطر آتش در یک چاله ایجاد کرد. آتش نباید بسیار بزرگ باشد درغیراینصورت غذای شما خواهد سوخت. وقتی پخت و پز به پایان رسید میتوانید از ذغالهای گرم برای روشن کردن چوبهای بزرگ به منظور گرم کردن چادرها استفاده کنید. آتشی که در یک چاله روشن شود دود کمتری تولید میکند.
آتش در اجاقی شبیه سوراخ کلید
این نوع آتش هم برای گرم شدن و هم پخت و پز بسیار مناسب است، ابتدا آتشی به شکل چادر بومیان آمریکا در قسمت دایره شکل سوراخ کلید بسازید. وقتی که آتش به ذغالها رسید آن را به طرف قسمت باریک محل آتش برانید و کباب پزی از جنس شاخه‌های سبز بر روی سنگهای اطراف آتش بسازید، حالا میتوانید غذا پختن را شروع کنید. قسمت عمده آتش شروع به سوختن میکند و شما میتوانید درصورت نیاز آتش به ذغال اضافی آن را سریعاً آماده کنید.
آتش درون شیار
چنانچه به دلیل خشکسالی، باد و یا وجود برگهای خشک و سوزنی کاج بر سطح زمین احتمال وقوع آتش سوزی میرود میتوانید اتش را درون یک مجرا روشن کنید. این بهترین راه است بخصوص اگر دچار کمبود مواد سوختی باشید و مجبور باشید از شاخه‌های شکسته چوب استفاده کنید که در حفظ گرما بسیار مؤثرند. در راستی مسیر باد غالب مجرایی حفر کنید، چون به جریان هوا نیاز دارید. این شیار را طوری حفر کنید که در قسمت رو به باد وسیع‌تر و کم‌عمق‌تر باشد و با یک شیب به قسمت بالایی متصل شود. در کناره‌های این مجرا سنگ بچینید چون سنگ گرما را حفظ میکند و نیز مانع از ریزش دیواره‌های سیار به دلیل خشک شدن ناشی از گرمای آتش میشود. یک لوله بخاری کوچک از جنس سنگهای پهن در طرف رو به باد شیار مانع از گسترش آتش به خارج از شیار میشود.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

سارا حقیقت

سارا حقیقت جمعه 20 شهریور 94 - 14:17

likeee

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]