آشنایی با آبچلیک دودی

آشنایی با آبچلیک دودی

این پرنده ، 20 سانتیمتر طول دارد. در پرواز شبیه آبچلیک تک زی است، با این تفاوت که سطح پشتی کمرنگ‌تر است. پاها زرد مایل به سبز، زیر تنه خالدار، روتنه با خال‌های سیاه صلیب مانند و منقارش سیاه است. تفاوت عمده‌ی این پرنده از ابچلیک تک زی، زیر بال‌های روشن وصدای آن است. نوار ابرویی روشن مشخصی دارد و درحالت کلی پرو بال قهوه ای تیره و زیر بدنش روشن‌تر است. پرنده‌ی جوان با روتنه نخودی خالدار شبیه پرنده‌ی جوان آبچلیک پا سرخ است، با این تفاوت که پاها زرد یا سبز، دمگاه سفید و دم راه راه است.
صدا: صدای این پرنده هنگام برخاستن تکرار بلند «جیف- جیف- جیف» است.
زیستگاه: این پرنده در مناطق باتلاقی آب شیرین، حاشیه‌های گلی و گاهی نیز در باتلاق‌های شور به سر می‌برد. در ایران به صورت مهاجر عبوری نسبتا فراوان و به تعداد اندک، زمستان‌ها در جنوب غربی دیده می‌شود.
حفاظت: برای حفاظت از این پرنده، همانند آبچلیک پا سبز رفتار شود.
آشنایی با آبچلیک دودی
آشنایی با آبچلیک دودی
آشنایی با آبچلیک دودی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]