دردناکترین رسم در قبایل آمازون

دردناکترین رسم در قبایل آمازون

ین یکی از دردناکترین رسوم در قبایل آمازون است که اگر در این مراسم شرکت نکنید نمی‌توانید مرد شوید. زمانی که پسران به سن خاصی می‌رسند به همراه پسران بالغ دیگر به درون جنگل رفته و مورچه گلوله (نوعی مورچه) می‌یابند. نیش این حشرات بسیار دردناک است. نام آین مورچه‌ها از آنجایی «مورچه گلوله» انتخاب شده است که درد نیش آنها با درد اصابت گلوله به بدن مقایسه شده است. مورچه‌ها پس از جمع‌آوری با نوعی ماده مخدر گیاهی به خواب می‌روند. سپس مورچه‌ها را در حالت خواب ناشی از مواد مخدر داخل یک دستکش بافته شده قرار می‌دهند. این حشرات زمانی که بیدار می‌شوند خود را محبوس در دستکش می‌یابند و بسیار عصبانی و تهاجمی هستند و در این هنگام پسران تازه به بلوغ رسیده باید طی ۱۰ دقیقه این مورچه‌ها را در دستکش نگه داشته و درد آن را تحمل کنند و بعد از ۲۰ مرتبه تکرار این مراسم پسران جوان ثابت می‌کنند که مرد شده‌اند.
دردناکترین رسم در قبایل آمازون
دردناکترین رسم در قبایل آمازون

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]