تصویری از تلاقی دو رود با چگالی آب متفاوت

تصویری از تلاقی دو رود با چگالی آب متفاوت

کشور سوئیس با طبیعت ویژه خود در قاره اروپا دارای اهمیتی بسیار زیاد از نظر جغرافیائی است . یکی از پدیده‌های منحصر به فرد طبیعی در این کشور محل تلاقی دو رود موسوم به رود رون Rhone و رود آروه Arve است . این دو رود که در مسیر حرکت خود از مناطقی متفاوت عبور می‌کنند در طول را مواد معدنی و رسوبات ویژه ای را در خود حل کرده که این موضوع سبب می‌شود میزان چگالی و رنگ و ویژگی‌های ان‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و به همین دلیل در هنگام تلاقی دو رود با یکدیگر ، آب‌های آن‌ها برای مسافتی نسبتا طولانی به صورت مجزا به مسیر خود ادامه داده و ترکیب نمی‌شوند . این محل تلاقی در منطقه ساکسون شهر ژنو مشاهده می‌شود . لازم به توضیح است که رود رون به طول هشتصد و دوازده کیلومتر از یخچال‌های رون در رشته کوه آلپ سرچشمه گرفته و در مسیر خود از کشورهای سوئیس و فرانسه عبور می‌کند . رود آروه نیز با طول 100 کیلومتر در کشورهای فرانسه و سوئیس جریان دارد .
تصویری از تلاقی دو رود با چگالی آب متفاوت
تصویری از تلاقی دو رود با چگالی آب متفاوت
تصویری از تلاقی دو رود با چگالی آب متفاوت
تصویری از تلاقی دو رود با چگالی آب متفاوت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]