ساحلی مرموز در انگلستان

ساحلی مرموز در انگلستان

الگوهای مرموزی که در سواحل مختلف مانند ساحلی در دورست انگلستان دیده می‌شود، قله‌های ساحلی (beach cusps) نامیده می‌شوند. دلیل مرموز بودن این قله‌های ساحلی این است که دانشمندان نمی‌توانند چگونگی تشکیل این الگوها را توضیح دهند.
قله‌های ساحلی که اغلب در هنگام طوفان یا پس از آن ظاهر می‌شود، بسیار عجیب است زیرا فاصله آن‌ها یکنواخت و منظم است. قله‌های ساحلی خطوط ساحلی تشکیل شده از درجه‌های مختلف رسوب در یک الگوی هلالی است. قله‌ها از مواد زبرتر تشکیل شده اند و فروافتادگی‌ها شامل رسوب‌های ریزتر هستند. این پدیده در سراسر جهان به ویژه در سواحلی با رسوب‌های دانه درشت مانند ساحل‌های ریگی دیده می‌شود.
دو نظریه در مورد شکل گیری قله‌های ساحلی وجود دارد. اولین مورد، نظریه “لبه ایستاده” است که شامل تعامل بین امواج معمولی نزدیک شده به ساحل می‌باشد، در واقع “لبه” امواج است که موج بر روی ساحل شکل می‌گیرد. تعامل بین این امواج، نقاطی با فاصله منظم شکل می‌دهد که شدت موج آن‌ها متفاوت است. دومین نظریه، نظریه “خود سازماندهی” است که ادعا می‌کند امواج حاصل تعاملات منظم امواج و شن و ماسه در طول زمان هستند که حلقه‌های بازخوردی ایجاد می‌کنند. بسیاری از دانشمندان معتقدند که این دو نظریه ممکن است در هماهنگی با یکدیگر راز این قله‌های ساحلی را کشف کند.
ساحلی مرموز در انگلستان
ساحلی مرموز در انگلستان
ساحلی مرموز در انگلستان
ساحلی مرموز در انگلستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]