جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/جزایر جهانی

جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/جزایر جهانی

پس از موفقیت پروژه میلیاردی «پالم دوبی» که جزیره‌ای مصنوعی به شکل یک درخت بود، دولت ثروتمند امارات تصمیم گرفت چشم جهانیان را به خاورمیانه خیره کند. کار بر روی شبکه‌ای از 300 جزیره پراکنده در سال 2003 آغاز شد. هدف از طرح این ایده، فروش این جزایر به ثروتمندان و ساخت جزایر به سبک مورد علاقه‌ی آن‌ها بود. اما با بحران اقتصادی که در آن سال رخ داد، ساخت این پروژه متوقف شد.
بیش از نیمی از «جزایر جهانی» به فروش رسیده‌اند، اما توسعه این پروژه متوقف شده و بسیاری از این جزیره‌ها به حال خود رها شده‌اند. سال 2011 بود که خبر رسید برخی از این جزایر در حال غرق شدن هستند و شرکت مالک آن‌ها «دوبی ورلد»، به خاطر بدهی 15 میلیارد پوندی‌اش باید آن‌ها را واگذار کند. پس از بهبود وضعیت اقتصادی، کار روی این جزایر از سر گرفته شد و مراحل تکمیل برخی از آن‌ها تا اواخر سال 2013 ادامه داشت.
جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/جزایر جهانی
جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/جزایر جهانی
جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/جزایر جهانی
جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/جزایر جهانی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]