جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/فرودگاه «برندنبرگ»

جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/فرودگاه «برندنبرگ»

فرودگاه «برندنبرگ» برلین قرار بود دریچه جدیدی را برای سفر به آلمان باز کند. تصور می‌شد این فرودگاه جایگزین مدرنی برای فرودگاه‌های شونفلد و تگل باشد، اما با این که در ژوئن 2012 افتتاح شد، برنامه تمام پروازها با سه هفته و نیم تأخیر مواجه شد و این فرودگاه بدون استفاده باقی ماند.
این فرودگاه که قرار بود 900 میلیون پوند هزینه داشته باشد، به دلیل نقص در سیستم اطفای حریق به سرانجام نرسید و بودجه‌ای دو میلیارد و 800 میلیون پوندی را به چالش کشید. پس از این جریان هم سازندگان فرودگاه «برندنبرگ» درخواست بودجه‌ای 800 میلیون پوندی کردند و این داستان همچنان ادامه دارد.
جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/فرودگاه «برندنبرگ»
جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/فرودگاه «برندنبرگ»
جاذبه‌های گردشگری پرهزینه و شکست‌خورده/فرودگاه «برندنبرگ»

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]