شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

بایدها و نبایدها در مالزی :
دست دادن مناسب‌ترین شیوه احوال پرسی هنگام رویارویی مستقیم با آقایان می‌باشد ولی هنگام احوال پرسی با خانم‌ها دست دادن تا قبل از پیشدستی خانم‌ها ، رایج نبوده وبرخی از خانم‌های مسلمان از دست دادن خودداری کرده وبه تکان دادن سر واحوال پرسی ولبخند بسنده می‌کنند .
قبل از ملاقات افراد ،حتما توسط تلفن هماهنگی انجام دهید .
در آوردن کفش هنگام ورود به منزل ،مسجد ومعبد در مالزی تقریبا الزامی می‌باشد.
هنگام گرفتن چیزی از کسی از دست راست خود برای دریافت آن استفاده کنید.برای اشاره به جایی یا کسی به جای استفاده از انگشت سبابه از انگشت شصت دست راست درحالی که دیگر انگشتان حالت خوابیده دارند استفاده می‌شود.
نوشیدن مشروبات الکلی به دلیل مسلمان بودن اکثریت جمعیت مالزی ،مرسوم نمی‌باشد.
دراز کردن پا در اماکن عمومی ، عملی غیر مودبانه محسوب می‌شود .دست زدن به سر افراد بالغ ، عملی غیر مودبانه محسوب می‌شود .
سخن گفتن درباره موضوعات نژادی و قومیتی حساسیت‌های بالایی ایجاد می‌کند.
کلمات فارسی مانند بدو و بابی در مالزی معنایی اهانت آمیز دارند ، از استعمال این لغات خود داری نمایید.
مالزی جمعیت کثیری از مسلمانان در خود جای داده است که با لباس‌های غیر پوشیده مخالفند . در معنای ساده ، در اماکن مذهبی و شهرهای کوچکتر سعی کنید لباس‌های ساده و پوشیده بپوشید .

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

سارا حقیقت

سارا حقیقت جمعه 20 شهریور 94 - 14:09

چه جالب

فاطیما راد

فاطیما راد جمعه 20 شهریور 94 - 15:03

جالبه!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]