جاده‌ای که دو بار در روز ناپدید میشود!

جاده‌ای که دو بار در روز ناپدید میشود!

جاده‌ای در فرانسه وجود دارد که خلیج “بورنف” را به جزیره “نوآموتیر” متصل می‌کند و دارای ویژگی متفاوتی است.این جاده ۴ کیلومتری، ۲ بار در روز ناپدید می‌شود و تا عمق بیش از ۳ متر زیر آب می‌رود.
بنابراین مردم فقط ساعاتی از روز را می‌توانند از این جاده استفاده کنند و در صورت آبگیر شدن تیرک‌های نجاتی در آب قرار دارند که مردم بتوانند از آن بالا رفته و خود را نجات دهند.
جاده‌ای که دو بار در روز ناپدید میشود!
جاده‌ای که دو بار در روز ناپدید میشود!
جاده‌ای که دو بار در روز ناپدید میشود!
جاده‌ای که دو بار در روز ناپدید میشود!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]