روستایی روی دریاچه

روستایی روی دریاچه

"بوکود" روستایی کوچک است که در 80 کیلومتری بوداپست و در منطقه "کوماروم-ایسترگوم" –مجارستان- قرار دارد.
این روستا در حقیقت دریاچه ای زیباست که خانه‌ها روی آن ساخته و با پلهای چوبی به هم متصل شده اند.
به دلیل وجود نیروگاه برق در این ناحیه،دریاچه هیچگاه یخ نمی‌زند.دریاچه به دلیل وجود گونه‌های مختلف ماهی منطقه ای دلخواه برای ماهیگیری است و آبهای شفاف منطقه باعث شده اند که تصویری زیبا مانند یک روستای شناور را بوجود بیاورند.
روستایی روی دریاچه
روستایی روی دریاچه
روستایی روی دریاچه
روستایی روی دریاچه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]