مسجد حاج شهباز خان

مسجد حاج شهباز خان

مسجد حاج شهبازخان یا مسجد حاج شهبازخان کلهر، در چهارراه اجاق، کوچهٔ شهید داوود شهلایی واقع شده و از آثار دورهٔ قاجاریه است. بنای مسجد در سال ۱۲۳۵ ه.ق (برابر با ۱۸۱۹ میلادی) توسط حاج شهباز خان کلهر و شش برادر او که بنیانگذاران طایفۀ حاجی‌زادگان بودند گذاشته شده‌است. مسجد در بیرون از کرمانشاه آن روزگار، بنا شده‌است. این بنا سالیان دراز محل درس طلاب علوم دینی و تبلیغات مذهبی بوده و امروز نیز به عنوان مدرسهٔ علوم دینی مورد استفاده است.
حاجی‌زادگان حاکم و ایلخان ایل کلهر در دورۀ قاجار بوده‌اند و پیش از آنکه داوودخان کلهر در سال ۱۸۹۱ میلادی حکومت را در این ایل به دست بگیرد، بر طبق اسناد معتبر، دو دانگ کل شهر کرماشاه و کل قلمروی کلهر را در دست داشته‌اند. این طایفه یکی از هفت برادر کلهر (منصوری، زینلخانی، کاظمخانی، گیلانی، قوچمی، بان‌سیری و حاجی‌زادگان) بوده‌اند که گفته می‌شود نسب طوایف ایل کلهر به آن‌ها می‌رسد.
مسجد حاج شهباز خان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]