قطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود

قطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود

وادی گوجال در مرز چین و افغانستان قرار دارد. این وادی در نقطه خنجراب در مرز چین به پایان می‌رسد. این وادی در ارتفاع ۵۰۰۰ متری از سطح دریا واقع است و سراسر سال پوشیده از برف است. در شمال غرب این وادی منطقه چیپورسان قرار دارد که با منطقه واخان افغانستان هم مرز است.جاده قراقروم که پاکستان را به کشور چین متصل می‌کند، از این وادی می‌گذرد.
قطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود
قطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود
قطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود
قطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود
قطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]