کاخی شگفت انگیز بر فراز تپه ملخها در مکزیک

کاخی شگفت انگیز بر فراز تپه ملخها در مکزیک

کاخ چاپولتپک بر فراز تپه ملخها و رو به روی پاسو دو لارفورما، یکی از زیباترین خیابانهای سراسر قاره آمریکا قرار گرفته و از جاذبه‌های دیدنی مکزیکو سیتی است. این کاخ که به دستور ماکسیمیلیان در آغاز حکومتش ساخته شد، مدتها مقر ریاست جمهوری مکزیک بود و سپس به دستور رییس جمهور کاردناس قرار شد که آن را به عنوان یک بنای تاریخی حفظ کنند.
کاخی شگفت انگیز بر فراز تپه ملخها در مکزیک
کاخی شگفت انگیز بر فراز تپه ملخها در مکزیک
کاخی شگفت انگیز بر فراز تپه ملخها در مکزیک

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]