گردش در زیبایی‌های شگفت انگیز نیوزیلند

گردش در زیبایی‌های شگفت انگیز نیوزیلند

جزیره جنوبی نیوزیلند با مساحت ۱۵۱٬۲۱۵ کیلومتر مربع، بزرگترین جزیره از دو جزیره اصلی نیوزیلند است.
جزیره دیگر نیوزیلند، جزیره شمالی نام دارد که در مقایسه با جزیره جنوبی پرجمعیت‌تر می‌باشد. تنگه کوک در شمال، دریای تاسمان در غرب و اقیانوس آرام در جنوب و شرق، مرزهای جغرافیایی این جزیره را تشکیل می‌دهد. جزیره جنوبی را گاه «سرزمین اصلی» نیز می‌نامند.
مساحت جزیره جنوبی نیوزیلند ۱۵۱٬۲۱۵ کیلومتر مربع است
جزیره جنوبی ۳۳ درصد، خشکی بیشتری در مقایسه با جزیره شمالی دارد بااین حال تنها ۲۴ درصد از جمعیت ۴٬۴ میلیون نفری نیوزیلند در جزیره جنوبی ساکنند.
جزیره جنوبی در دههٔ ۱۸۶۰ که تب جستجوی طلا بالاگرفته بود بیشترین سکنهٔ اروپایی را داشت اما در اوایل سده بیستم این جزیره شمالی بود که جمعیت بیشتری داشت. در سال ۱۹۱۱ تقریباً ۵۶ درصد کل جمعیت نیوزیلند در این جزیره زندگی می‌کردند. جزیره جنوبی نیوزیلند، بزرگترین جزیره از دو جزیره اصلی نیوزیلند است
گردش در زیبایی‌های شگفت انگیز نیوزیلند
گردش در زیبایی‌های شگفت انگیز نیوزیلند
گردش در زیبایی‌های شگفت انگیز نیوزیلند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]