شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

برخی از شرکت‌های هواپیمایی برنامه ورزشی ویدئویی دارند که برای کمک به گردش خون بدن و کاهش خستگی مسافران اراده میکنند.اما اگر پرواز شما این ویدئو را ارائه نمی‌دهد. مشکلی نیست و شما میتوانید خودتان این حرکات و تمرینات را انجام دهید.
در هوای خشک هواپیما مراقب سلامتی خود باشید.هواپیمایی که هوای خشکی دارد ممکن است آب بدن شما را کاهش دهد. مقدار زیادی آب بنوشید .هرچند شما میتوانید که از مهمانداران هواپیما بخواهید که برای شما آب بیاورند ولی بهتر است که با خودتان آب داشته باشید. میتوانید قبل از گذشتن از مامورین امنیتی یک بطری آب بخرید و آب آنرا خالی کنید و بطری را با خودتان ببرید. در این صورت میتوانید در هواپیما بطری آب را پر کنید و از آن استفاده کنید.هرگز بطری آب را از دستشویی پر نکنید چراکه ممکن است آب دارای باکتری باشد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]