کلیسایی با طراحی مدرن

کلیسایی با طراحی مدرن

لوئی کان به خاطر الهامات فرهنگی و خلق مکانی با معماری مدرن مشهور است. ممکن است مثل بعضی از پروژه‌های دیگر در دنیا مشهور نباشد. اولین کلیسای واحد و کامل در راچستر شهر نیویورک که یکی از آثار گیرا و جذاب لوئی کان می‌باشد. اولین کلیسای واحد که با طراحی مدرن و با ارزش‌های سنتی موحد که جامعه را ارتقاء می‌بخشد و درقلب هر کس ساختمان محراب را ترسیم می‌کند.
آجرکاری و بتون ریزی به ساختمان نما و جلوه خاصی می‌دهد، اما طراحی پرهزینه و سنگین تاریخی فضای داخلی آن به ویژه مکان‌ها عبادت آن بسیار روشن می‌نماید. چون کلاس‌های درس در پیرامون ساختمان قرار دارند، حس نظم و قاعدگی در کلاس‌های درس پرنور و روشن می‌دهد. نمای بیرونی قالب‌های پنجره موجب کنترل نور در کلاس‌های درس می‌شود و نور متعادل می‌گردد. مجزا بودن کلاس‌ها موجب شده بین کلاس‌ها فضا برای نشستن و گشت و گذار دانش آموزان و بچه‌ها فراهم گردد. محراب که در مرکز ساختمان قرار دارد موجب هدایت نور به داخل ساختمان می‌شود.
برج‌های کناری عاملی جهت تغییر نور گردیده و با تغییر فصول نیز تغییر می‌یابد. در تمام معماری کان، نور مهم‌ترین جزء طراحی محسوب می‌شود اما شیوه به کارگیری و طراحی محراب با مواد خاصی جلوه خاصی بدان بخشیده است. مواد ساده به کار رفته که نیاز به هیچگونه نمای دیگر نمی‌باشد. اومعتقد است نمای سیمان با تخته‌های چوبی برای این کار کافی است که حالت عرفانی و هنری با نور و نمای ساختمان به دست آمده است. سیمان و آجر با کیفیت حالت تابان و درخشندگی و با رنگ روشن را جلوه می‌نماید. گرچه اولین کلیسای واحد، یکی از ساختمان‌های مشهور کان نمی‌باشد با این حال بسیار جذاب و گیراست. طراحی با سیمان و سیستم‌های نور طبیعی از جمله مشخصه‌های معماری کان می‌باشد و کلیسای واحد یکی از ظریف‌ترین نمونه هایی است مبنی بر اینکه چگونه معماری می‌تواند اثرات قابل تبدیل داشته باشد، نه تنها نور و طراحی بلکه درک تئوریکی و ساختار مجدد استفاده از فضا هم می‌تواند شاخص باشد.
کلیسایی با طراحی مدرن
کلیسایی با طراحی مدرن
کلیسایی با طراحی مدرن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]