فرهنگ مردم تایلند

فرهنگ مردم تایلند

تایلند را اغلب با نام سرزمین لبخند می‌شناسند، زیرا مردم آن تقریبا همیشه در هر موقعیتی لبخند بر لب دارند. در تایلند معمولا با چسباندن دو کف دست به یکدیگر در مقابل سینه، به دیگران سلام می‌کنند که این حرکت Wai نامیده می‌شود.
مردم این کشور همانند بسیاری از فرهنگ‌های آسیایی، احترام بسیاری برای اجداد خود قائلند همچنین تایلندی‌ها بسیار میهمان نواز، صبور و اهل مدارا بوده و از رفتارهای تند و توهین آمیز دوری می‌کنند. تابوهای آن‌ها نیز بیشتر در زمینه مذهب و سلطنت است. بنابراین گردشگران نباید حرکت یا بیان اهانت آمیزی به خاندان سلطنتی یا مذهبشان داشته باشند. هنگام بازدید از معابد یا کاخ پادشاهی زمانی که در تور تایلند هستید، باید لباس مناسب و نسبتا پوشیده به تن داشته و پیش از ورود کفش‌ها را از پا درآورید.

http://buralan.com/post/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
فرهنگ مردم تایلند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]