شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

100 کیلومتری تهران و 65 کیلومتری آمل، درجانب جنوبی جاده و رودخانه هراز آبشار پر‌آب، دائمی و عظیم، باشکوهی وصف‌ناپذیر خودنمائی می‌کند. که از کنار قلعه شاهاندشت بر روی یک‌کوه هرمی شکل مشرف به روستای شاهان‌دشت به پایین میریزد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]