اسکلت‌های غمگین در خیابان‌های شهر

اسکلت‌های غمگین در خیابان‌های شهر

ایزاک کوردال (Isaac Cordal) هنرمند اسپانیایی، پیشتر به دلیل خلق و نمایش مجسمه‌های کوچک و مینیاتوری در مکان‌های عمومی سراسر جهان با نام «سیمان شدگی» به شهرت رسیده بود. با وجود اینکه معنای نهفته در پس هر مجسمه عمدا نامفهوم و مبهم است، می‌توان بدون تخیل داستان هم به درک نسبی از آنها دست یافت.
مجسمه‌ها تصاویری از اندوه و نا امیدی هستند. کوردال می‌گوید که مجسمه‌ها رویکردی انتقادی و تلخ از بی توجهی انسان به طبیعت دارند و حکایت از پیامدهای بالقوه بی تفاوتی انسان به جهان پیرامون هستند.
کوردال دلش به حال آدم کوچولوهایی که خودش ساخته می‌سوزد و مخاطب را نیز به همدردی با آنها در موقعیت‌های مختلف وامی دارد؛ چه در ساعت تفریح و شادمانی و یا در لحظه تراژیکی مثل سانحه تصادف. او مجسمه‌ها را همه جا می‌گذارد؛ از دهانه کانال فاضلاب گرفته تا ایستادن در زیر سقف یک ایستگاه اتوبوس.
اسکلت‌های غمگین در خیابان‌های شهر
اسکلت‌های غمگین در خیابان‌های شهر
اسکلت‌های غمگین در خیابان‌های شهر
اسکلت‌های غمگین در خیابان‌های شهر
اسکلت‌های غمگین در خیابان‌های شهر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]