مجموعه غارهای گورهام

مجموعه غارهای گورهام

صخره‌های شیب دار سنگ آهک در شرق صخره گلیبرت شامل چهار غار می‌شود که آثار فسیلی و باستانی داخل آن نشان می‌‏دهد این مکان تقریبا بیش از 125000 سال محل زندگی انسان‌های اولیه غارنشین بوده است. این غارها آخرین جاهایی هستند که ‏اثبات شده انسان‌های اولیه در آنجا زندگی می‌کردند. پس از آن ، انسان هایی با شکل و شمایل امروزی ( از لحاظ آناتومی ) تنها ‏کسی هستند که آثار زندگیشان در جاهای مختلف دیده می‌شود. ‏‏ ‏ ‏ ‏
مجموعه غارهای گورهام
مجموعه غارهای گورهام
مجموعه غارهای گورهام

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]