ساحل پولیهوا

ساحل پولیهوا

برای رسیدن به این ساحل، گردشگران باید از مسیر بزرگراهی به نام پولی هوا سمت شمال شهر لانای را در پیش گرفته و با عبور از منظره اسرارآمیز باغ خدایان به این ساحل برسند. شدت بسیار بالای گرما در این منطقه شبه بیابانی به قدری است که گردشگرانی که با اتومبیل‌های بدون سقف در آن حرکت می‌کنند را به شکل گوجه‌های آفتاب سوخته در می‌آورد.
با این وجود، سطح شنی این ساحل هنوز هم یاد آورد نوازش لایه‌های زلال و شفاف آب‌ها است که روزگاری دانه‌های ریز و لغران آنرا به این سو و آن سو می‌غلتاندند. آفتاب سوختگی در این ساحل بیابانی شاید به تصور روزگرانی غریب بیارزد.
ساحل پولیهوا
ساحل پولیهوا
ساحل پولیهوا
ساحل پولیهوا
ساحل پولیهوا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]