شهر تاریخی رومانی

شهر تاریخی رومانی

بزرگترین دانشگاه رومانی در کلوژ-ناپوکا واقع شده که به عنوان پایتخت غیر رسمی منطقه‌ی تاریخی ترانسیلوانیا نیز شناخته می‌شود. قدمت این شهر به زمانی قبل از مهاجرت رومن‌ها برمی گردد و یکی از مراکز هنر و فرهنگ رومانی به شمار می‌رود. این شهر خانه‌ی جمعیت کثیری از مجارستانی‌ها می‌باشد و دارای مجسمه ای است که به افتخار پادشاهی مجارستانی ساخته شده است. کلیسای گوتیک سنت مایکل منسوب به قرن چهاردهم دارای بلندترین برج کلیسا در رومانی می‌باشد. موزه‌ی ملی هنر نیز که در یک کاخ واقع شده در این شهر قرار دارد و شامل مجموعه‌ی بزرگی از آثار هنرمندان رومانیایی است.
شهر تاریخی رومانی
شهر تاریخی رومانی
شهر تاریخی رومانی
شهر تاریخی رومانی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]