تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان Kilauea

تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان Kilauea

این عکس‌ها توسط عکاس‌های خلاق و بی باک اریک لیفر و تایلر هی از فوران آتشفشان Kilauea گرفته شده است. آن‌ها در نزدیکی دهانه‌ی آتشفشان با دمای ۱۰۹۳ درجه سلسیوس این عکس‌ها را گرفته اند.
تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان Kilauea
تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان Kilauea
تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان Kilauea
تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان Kilauea
تصاویر دیدنی از فوران آتشفشان Kilauea

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]