بزرگ‌ترین و زیباترین مسجد لبنان

بزرگ‌ترین و زیباترین مسجد لبنان

مسجد محمد امین مسجدی در نزدیکی میدان شهدا (بیروت) در مرکز شهر بیروت، در لبنان است. نمازگزاران این مسجد بیشتر مسلمانان اهل سنت اند. این مسجد بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ ساخته شد و بانی و مهتمم آن نحست وزیر پیشین لبنان رفیق حریری است. وی نیز در همین مسجد مدفون شد.
عزمی فاخوری معمار این مسجد از تلفیق هنر عثمانی گنبد این مسجد را فیروزه‌ای رنگ انتخاب کرد.از این نظر این مسجد با مسجد سلطان احمد در استانبول شباهت بسیار دارد.
بزرگ‌ترین و زیباترین مسجد لبنان
بزرگ‌ترین و زیباترین مسجد لبنان
بزرگ‌ترین و زیباترین مسجد لبنان
بزرگ‌ترین و زیباترین مسجد لبنان
بزرگ‌ترین و زیباترین مسجد لبنان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]