قلعه کهنه هند

قلعه کهنه هند

قلعه کهنه هند قلعه کهنه هند معروف به پورانا کیلا بر روی خرابه‌های شهر کهن پاندواها که زمانی درکنار رودخانه یامونا قرار داشته، توسط شیر شاه سوری سلطان افغان که بر همایون شورید و دهلی را تصرف کرد طی سالهای ۱۵۳۸ و ۱۵۴۵ ساخته شده است.
قلعه کهنه هند
قلعه کهنه هند
قلعه کهنه هند
قلعه کهنه هند
قلعه کهنه هند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]