پرنده ای کوچک شبیه طاووس

پرنده ای کوچک شبیه طاووس

مرغ مگس خوار زنبوری از جمله شگفتی‌های جهان طبیعت به شمار می‌رود. این پرندگان که بیش از دو گرم وزن ندارند از کوچکترین و در عین حال زیباترین پرندگان دنیا هستند. رنگ‌های زمردین و یاقوتی آنها بیش از رنگ‌های موجود در پرهای طاووس جلب توجه می‌کنند. این مرغ مگس خوار کوچک مانند عقاب به شکار پشه‌ها می‌رود. در هر ثانیه دویست بار بال می‌زند و بومی کوبا و جنگل‌های آن به شمار می‌رود.
پرنده ای کوچک شبیه طاووس
پرنده ای کوچک شبیه طاووس
پرنده ای کوچک شبیه طاووس
پرنده ای کوچک شبیه طاووس

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]