شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ساعات کار در دبی:
ساعات کار مراکز دولتی: 08:30 تا 14:00شنبه تا چهارشنبه
ساعات کار بانک ها: 08:00تا 13:00
ساعات کار سفارت خانه ها: 08:45 تا 13:30
ساعات کار صرافی ها: 08:00تا 13:00و 16:30 تا 20:30
ساعات کار دفاتر بخش خصوصی و فروشگاه‌ها ی دبی :
مراکز دو شیفته: 08:00 تا 13:00و 16:00تا 19:00
مراکز یک شیفته: 08:00تا 18:00
ساعات کار مجتمع‌های خرید: 10:00تا 22:00هر روز غیر از جمعه ها( 14:00تا 22:00 )

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی شنبه 21 شهریور 94 - 17:32

ممنون از اطلاع رسانیتون

مهدی حسن پور

مهدی حسن پور شنبه 21 شهریور 94 - 17:47

سپاس

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]