انتهای بهشت.ّّّ...

انتهای بهشت.ّّّ...

هاوایی سرزمین کوه‌های سرسبز و مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری که مثل آنها را نمیشود هیچ جا پیدا کرد. این تپه‌ها و کوه‌ها که در منطقه " Kauai " هاوایی قرار دارد، یکی از مکان هاییست که در مدت اقامتتان در هاوایی نباید از دست بدهید. اگر دوچرخه سواری حرفه ای را بلد هستید که چه بهتر، یک دوچرخه اجاره کنید اگر هم نه پیشنهاد می‌کنیم تا پیاده روی کوتاه و یک روزه ای را در طببیعت این منطقه داشته باشید. هاوایی بیشتر از هر چیزی برایتان یک آسمان پر ابر و یک سرزمین سرسبز کنار گذاشته تا حالتان را خوب کند.
انتهای بهشت.ّّّ...
انتهای بهشت.ّّّ...
انتهای بهشت.ّّّ...
انتهای بهشت.ّّّ...
انتهای بهشت.ّّّ...

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]