روستای دیدنی بلیران

روستای دیدنی بلیران

در چند کیلومتری آمل جاده‌ای به سمت جنگل و کوه می‌ره و پیچی که می‌خوره زیبایی تازه‌ای پیدا می‌شه و هر پیچی آدم رو وارد دنیای دیگه ای می‌کن. یه سمتش کوهه و جنگل، سمت دیگش شالیزار مزارع و باغات. که این مناظر چشم هر بیننده‌ای رو نوازش می‌کنه. در انتهای جاده به روستای زیبای بلیران می‌رسیم. این روستای زیبا که در دل جنگل محصوره ، تا آمل پانزده کیلومتر فاصله داره. روستای بلیران از شمال به روستای کمدره ازجنوب به جنگل‌های سرفراز شمال و کوه چلاو، از شرق به جنگل‌های سرسبز و انبوه و رودخانه و از غرب هم به جنگل و کوه متصل شده. بلیران دارای پنجاه خانوار و۲۸۰ نفر جمعیته. پیشینه اصلی این روستا دامداری کشاورزی ، خصوصا دامپروریه. بلیران در سال ۱۳۸۷به عنوان منطقه شماره دو نمونه گردشگری معرفی شده.
روستای دیدنی بلیران
روستای دیدنی بلیران
روستای دیدنی بلیران

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]