شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

نحوه بستن چمدان برای یک سفر طولانی
تصور کنید که می‌خواهید به یک مسافرت ده روزه بروید، چگونه وسایل خود را تنها در یک چمدان کوچک جمع می‌کنید؟
لباس‌های تا زده فضای بسیار زیادی را اشغال می‌کنند در عوض می‌توان لباس‌ها را به صورت فشرده لوله کرد که در این صورت کمتر هم چروک خواهند شد.
می توان گفت تقریبا از هر لباسی که ما احتیاج داریم حداقل سه دست در یک ساک کوچک جا می‌شود. دو کفش هم می‌توان با این احتساب در ساک جا داد. درواقع سومین لباس و کفش که لازم می‌شود را بر تن خواهیم داشت.
لوله کردن همه لباس‌ها را ادامه می‌دهیم و همه را به کناری خارج از چمدان می‌گذاریم.
کفش‌ها ابتدا در ساک قرار داده و بعد لباس‌های دیگر مانند شلوار و شلوار جین که می‌توانند شکل ونظم به لایه‌های زیرین بدهند روی کفش‌ها قرار می‌گیرند.
چیدن لباس‌ها را ادامه می‌دهیم، لایه‌های بیشتری را شکل می‌دهیم و لباس را مرتب و محکم در کنار هم قرار می‌دهیم.
سبک‌ترین وسایل و وسایلی که می‌بایست بیشتر در دسترس باشند، آخرین چیزهایی هستند که اضافه می‌شوند و لایه‌های رویین را شکل می‌دهند.
لوازم بهداشتی وآرایشی همچون شانه و کیف دستی روی سایر لباسها واقع می‌شوند. چمدان به راحتی بسته خواهد شد و هیچ نیازی به بالا و پایین پریدن یا نشستن روی آن نیست !

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]