خطرناک‌ترین گذرگاه جهان !

خطرناک‌ترین گذرگاه جهان !

کوچک شاه اسم یک گذرگاه در اسپانیاست که به زبان اسپانیایی «ال کامینیتو دل ری» نامیده می‌شود.این گذرگاه یک مسیر متروک اول دیوار ال چورو و دیوار بزرگ سنگی آلورِ که به دستور پادشاه اسپانیا برای جابجایی کارگران، خدمتکاران و نیروهای شاه آلفونسوی هشتم ساخته شده است. به خاطر اینکه شاه هم برای عبور از بین این دو آبشار دائما از این مسیر استفاده می‌کرد اسم این گذرگاه به گذرگاه کوچک شاه معروف شد.
عرض کل این مسیر کمتر از یک متر و بعضی جاها به کمتر از 50 سانتی متر هم میرسد. این عرض کم مسیر در حالیه که ارتفاع این مسیر از سطح رودخانه گادالهورس 107 متر است. ال کامینیتو دل ری به خاطر اتفاقات زیاد و تعداد کشته شدگان بسیار زیاد، خطرناک‌ترین گذرگاه دنیا لقب گرفته و به خاطر همین موضوع تا سال 2000 عبور ازاین مسیر ممنوع اعلام شده بود، اما ماجراجویانی که تنها به دنبال خطرند این هشدارها را جدی نگرفته و باز هم از آن گذر کردند تا اینکه مسیر دوباره ایمن سازی و بازگشایی شد.
ال کامینیتو دل ری، جزء مناطق افسانه‌ای و جذاب برای عاشقان ماجراجویی و ترس به حساب می‌اید.
خطرناک‌ترین گذرگاه جهان !
خطرناک‌ترین گذرگاه جهان !
خطرناک‌ترین گذرگاه جهان !
خطرناک‌ترین گذرگاه جهان !
خطرناک‌ترین گذرگاه جهان !

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]