قبیله عجیب و غریب در افغانستان

قبیله عجیب و غریب در افغانستان

قبیله عجیب و غریب واخی در شمال افغانستان زندگی می‌کنند و هیچ ارتباطی با دنیای بیرون خود ندارند و زندگی خود را توسط دامداری و کشاورزی می‌گذرانند. قبیله «واخی» در افغانستان از هیچ کدام از وقایع کشورشان اطلاعی ندارند و زندگی روزمره خود را می‌گذرانند.
مردم این قبیله حتی نمی‌دانند که در کشورشان جنگ و خونریزی است. آنها به دور از تمامی امکانات بشر امروز، مانند انسان‌های اولیه تنها به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و از سواد خواندن و نوشتن بی‌بهره‌اند.اکثر مردم این قبیله تا به حال حتی وارد شهر نشده‌اند و هیچ تعریفی از این واژه در ذهن خود ندارند. آنها حتی نمی‌دانند طالبان کیست و امروز در کشورشان چه می‌گذرد.
این قبیله حتی وقتی دچار بیماری می‌شوند، با برگ‌های گیاهان خودشان را مداوا می‌کنند و از ساده‌ترین امکانات زندگی محروم هستند.قبیله «واخی» در کوه‌های بداخشان کشور افغانستان که در نزدیکی مرز پاکستان واقع شده است، روزگار را می‌گذرانند.
قبیله عجیب و غریب در افغانستان
قبیله عجیب و غریب در افغانستان
قبیله عجیب و غریب در افغانستان
قبیله عجیب و غریب در افغانستان
قبیله عجیب و غریب در افغانستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]