پدیده زنگ‌های جهنم در مکزیک

پدیده زنگ‌های جهنم در مکزیک

در اعماق گودال آب «Cenote Zapote» در شبه جزیره یوکاتان مکزیک، استالاکتیت (چکنده‌سنگ) هایی به شکل‌های عجیب و غریب به وجود آمده اند. به جای شکل‌های معمولی، استالاکتیت هایی که از سقف این غار آویزان هستند دهانه‌های بازی به شکل زنگ دارند. به آن‌ها نام‌های گوناگونی از جمله زنگ‌های جهنم، پای فیل، سردوش و ترومپت داده اند. پدیده زنگ‌های جهنمی قابل درک نیست. اینکه چگونه تشکیل شده اند یا چرا جای دیگری وجود ندارد که ساختارهای مشابه این درآن یافت شود هنوز ناشناخته است. زنگ‌های جهنمی در عمق 30 متری سطح آب قرار دارند.
پدیده زنگ‌های جهنم در مکزیک
پدیده زنگ‌های جهنم در مکزیک
پدیده زنگ‌های جهنم در مکزیک

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]