اقامتگاه مهاتما گاندی دراحمد آباد

اقامتگاه مهاتما گاندی دراحمد آباد

بدون تردید یکی از شاخص‌ترین شخصیت‌های سیاسی در قرن بیستم ، مهاتما گاندی رهبر بزرگ هندوستان بود که انقلاب مردم این کشور را که منجر به رهائی از سلطه استعمار انگلستان شد، رهبری کرد .
گاندی به دلیل روش خاص مبارزه منفی ، پرهیز از خشونت و صبر بیش از حد در برابر دشمنانش شهرت بسیار زیادی داشته و این ویژگی‌های تاریخی و مهم سبب شده است که به وی لقب ماهاتما به معنی روح بزرگ است. امروزه موزه و سکونتگاه وی در ایالت گجرات هندوستان قرار دارد که با نام‌های سابارماتی اشرام، گاندی اشرام یاساتیاگراها اشرام شناخته شده و در نزدیکی شهراحمدآباد ،مرکزایالت گجرات ، ایالت غربی هند واقع شده است.
این محل درسال1963میلادی تبدیل به موزه شده همچنین دست نوشته‌های گاندی و بخشی ازوسیله‌های شخصی او وهمسرش درکلبه و محل زندگی گاندی موسوم به هیردایاکنج نگهداری می‌شوند.
اقامتگاه مهاتما گاندی دراحمد آباد
اقامتگاه مهاتما گاندی دراحمد آباد
اقامتگاه مهاتما گاندی دراحمد آباد
اقامتگاه مهاتما گاندی دراحمد آباد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]