شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

موارد زیر را در سفرهای خارجی رعایت کنید:
بهمراه داشتن وجه رایج کشور بیش از پانصد هزار ریال ممنوع می‌باشد.
بهمراه داشتن هرگونه ترشیجات – سرکه- الکل و نواع مواد اسیدی و خورنده مانند اسید و سرکه و ... ممنوع می‌باشد.
بهمراه داشتن هر گونه اسپری قابل احتراق که دارای بر چسب اشتعال میباشد ممنوع است.
خروج هر گونه مواد مخدر و مشتقات آن ممنوع بوده و فرد حامل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
خروج هر گونه مشروبات الکلی بهمراه مسافر ممنوع و حامل آن تحت پیگرد قضایی قرار میگیرد.
همراه داشتن سگ فقط با اوراق شناسایی و حمل در سبد مخصوص حیوانات و با اخذ مجوز از سوی واحد قرنطینه فرودگاه می‌باشد.
خروج هر گونه سکه‌های طلا که پشتوانه ارزی کشور می‌باشد ممنوع می‌باشد.
خروج خاویار از فرودگاه بیش از 250 گرم به همراه مسافر ممنوع می‌باشد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]