دریاچه براتان

دریاچه براتان

دریاچه براتان دریاچه ای خوش منظر واقع در بدوگول است. دریاچه مجاور کوه براتان و کوه کاتور واقع شده است. این دریاچه دومین دریاچه بزرگ بالی است و 1200 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد.گفته می‌شود آب این دریاچه مقدس است و دهانه آتشفشان قدیمی را پر کرده است. هوای دریاچه خنک‌تر از جنوب بالی است و آسمان بیشتر ابری است. معبد مهمی دریاچه را پوشش داده است که به نام الون دانو معروف است و معبدی است هندو- بودایی، معبد الهه دریاچه که به عنوان سرچشمه باروری ستایش می‌شود.
الون به معنای قلب و دانو به معنای دریاچه است. معبد توسط پادشاه منگوی در سال 1633 ساخته شده است و شامل چهار اردوگاه است که دو تا از آنها به وسیله آب احاطه شده است. در حیاط معبد، معبد بودایی و درخت انجیر هندی وجود دارد
معبد با باغی بزرگ از گلها احاطه شده است و مکان‌های مقدسی کنار اسکله ساخته شده اند که به نظر می‌رسد در آب شناور هستند.
دریاچه براتان
دریاچه براتان
دریاچه براتان
دریاچه براتان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]