شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

جهت رانندگی در کشورهای مختلف
در بسیاری کشورها از جمله ایران اتومبیل‌ها همیشه در سمت راست جاده‌های دوطرفه قرار می‌گیرند و فرمان اتومبیل در سمت چپ آن قرار دارد (چپ-فرمان).
در مقابل در برخی کشورها این قضیه کاملاً برعکس است یعنی اتومبیل‌ها راست-فرمان بوده و جهت حرکت خودروها در راه‌های دوطرفه هم برعکس است. از مهمترین این کشورها می‌توان به بریتانیا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و هندوستان اشاره کرد. بیش از یک سوم (۳۴ درصد) از جمعیت جهان در این گروه قرار می‌گیرند.
مان‌های گذشته افراد معمولاً شمشیر خود را سمت چپ می‌بستند و برای جلوگیری از برخورد با شمشیر کسی که از طرف مقابل می‌آید از سمت جپ پیاده رو حرکت می‌کردند (همان جهت خودروهای انگلیسی). اسب سواران هم هنگام پیاده و سوار شدن در کناره راه با استفاده از پای راست در این جهت راحت‌تر بودند.
کالسکه از همین روال در سراسر اروپا پیروی می‌کردند. در فرانسه مردم معمولی از کنار خیابان و سمت چپ و کالسکه‌های اشراف از میان خیابان (باند سبقت) گذر می‌کردند. پس از انقلاب کبیر فرانسه نظام طبقاتی شکسته شد و دیگر کالسکه سواری وجود نداشت و مردم عادی هم تمایلی به حفظ جهت سابق در حرکت نداشتند این نظام را بر هم زدند. این نظام ترافیکی را انگلستان و فرانسه بعداً به مستعمرات خود گسترش دادند.امروزه نیز این دوگانگی ترافیکی وجود دارد. برخی کشورها پیش از این جهت ترافیک خود را تغییر داده‌اند ولی این تغییر عمدتاً در نیمه اول قرن بیستم صورت گرفته‌است و انجام آن در جامعه امروز با توجه به حجم ترافیک غیر ممکن به نظر می‌رسد. این مشکل مانع مسافرت آزادنه جهانگران می‌شود چرا که حتی در صورت تغییر وسیله نقلیه باز هم عادت رانندگی آنان خطر ساز خواهد بود.
عکس 2:
رنگ قرمز کشورهایی که از سمت راست رانندگی میکنند
رنگ آبی کشورهایی که از سمت چپ رانندگی میکنند

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]