بزرگ‌ترین تل‌ماسهٔ اروپا

بزرگ‌ترین تل‌ماسهٔ اروپا

دون دو پیلا به معنی تَل‌ماسهٔ پیلا بزرگ‌ترین تل‌ماسهٔ اروپا است. این تپه ماسه‌ای در ۶۰ کیلومتری شهر بوردو فرانسه واقع شده است. محل آن در لا تست-دو-بوش در خلیج آرکاشون می‌باشد.
پیلا از نام نزدیک‌ترین شهر به این تل‌ماسه یعنی پیلا-سور-مر گرفته شده است. این شهر در بخش لا تست-دو-بوش در شهرستان ژیروند قرار دارد.
حجم تل‌ماسه پیلا ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب است و پهنای آن ۵۰۰ متر (خاور به باختر) و درازای آن ۳ کیلومتر (شمال به جنوب) است. بلندای آن از سطح دریا میان ۱۰۰ تا ۱۱۷ متر تغییر می‌کند.
سراسر پیرامون این تل‌ماسهٔ بزرگ را جنگل‌های کاج فرا گرفته‌اند. پلکانی برای استفاده گردشگران در قسمتی از این تل‌ماسه ساخته شده است.
بزرگ‌ترین تل‌ماسهٔ اروپا
بزرگ‌ترین تل‌ماسهٔ اروپا
بزرگ‌ترین تل‌ماسهٔ اروپا
بزرگ‌ترین تل‌ماسهٔ اروپا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]