کوچکترین دریای جهان اینجاست

کوچکترین دریای جهان اینجاست

دریای مرمره که کوچک‌ترین دریای جهان لقب گرفته در ترکیه واقع شده و بزرگ‌ترین شهر کنار آن استانبول است.
دریای مرمره دریای اندرونی است که در جنوب خاور اروپا و شمال باختر ترکیه قرار دارد و محل اتصال دریای سیاه و دریای اژه است؛ هم‌چنین جداکننده بخش اروپایی ترکیه از بخش آسیایی آن است.
پهناوری دریای مرمره 11350 کیلومتر مربع است و ژرف‌ترین نقطه آن 1611 متر است. دریای مرمره به طور کامل در ترکیه واقع شده و بزرگ‌ترین شهر کنار آن استانبول است.
دو گروه جزیره بزرگ در این دریا وجود دارد که یک گروه جزایر شاهزادگان و دیگری جزایر مرمره نامیده می‌شوند؛ در جزایر مرمره سنگ مرمر به وفور یافت می‌شود.
آب در نواحی کف این دریا بسیار شور است، هم‌چنین نام مرمره به دلیل وجود جزایر مرمره برای این دریا انتخاب شده است.
در تاریخ 29 دسامبر 1999 یک کشتی نفت‌کش روسی به نام ولگونفت به خاطر وقوع طوفان در دریای مرمره غرق شد و بیش از 1500 تن نفت به آب ریخته شد.
کوچکترین دریای جهان اینجاست
کوچکترین دریای جهان اینجاست
کوچکترین دریای جهان اینجاست

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]