با ورود به این دهکده آن را ترک نمی‌کنید

با ورود به این دهکده آن را ترک نمی‌کنید

هال‌اشتات نام شهری کوچک در کشور اتریش است که طبیعت آن بی‌نظیر قلمداد می‌شود. این شهر زیبا در کنار دریاچه‌ای با همین نام قرار گرفته است. این شهر به همراه داخ‌اشتاین و سالزکامرگوت داخلی به عنوان میراث جهانی یونسکو انتخاب شده‌اند. با توجه به جست‌وجوهای باستانشناسی، بقایایی از انسان‌های اولیه و ابزارهای آنها در این منطقه یافت شده که به دوران آهن باز می‌گردد.
با ورود به این دهکده آن را ترک نمی‌کنید
با ورود به این دهکده آن را ترک نمی‌کنید
با ورود به این دهکده آن را ترک نمی‌کنید
با ورود به این دهکده آن را ترک نمی‌کنید
با ورود به این دهکده آن را ترک نمی‌کنید

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]