شهر باستانی کارتاژ

شهر باستانی کارتاژ

این شهر باستانی که در زبان عربی "قرطاج" نامیده می‌شود، در کشور تونس قرار داشته و متعلق به امپراتوری کارتاژ در قرن ششم پیش از میلاد الی قرن هفتم میلادی می‌باشد و به عنوان میراث تاریخی کشور تونس در یونسکو به ثبت رسیده است.
این شهر در اصل به دست کوچندگان فنیقی ساخته شده بود. این تمدن با چیرگی بر دریای مدیترانه و از راه بازرگانی نیرو و دارایی بسیاری را به دست آورده‌بود. تمدن کارتاژ در سده‌های سوم و دوم پیش از زایش مسیح همدوره و هماورد جمهوری روم و در کشاکش با این دولت بر سر چیرگی بر مدیترانه باختری بود. این هماوردی به سه دوره جنگ میان کارتاژ و روم انجامید که به جنگ‌های کارتاژی یا پونیک نامیده‌می‌شود. در همه این جنگ‌ها کارتاژ شکست خورد و از نیرویش کاسته شد و باج‌های هنگفتی که برای کنارگذاشتن جنگ به روم پرداخت اقتصاد آنان را به سراشیب کشاند. سومین جنگ کارتاژی به ویرانی شهر کارتاژ انجامید و رومیان بازمانده سرزمین‌های کارتاژ را به خاک خود چسباندند.
کارتاژ بر کرانه جنوبی مدیترانه، اسپانیا، برخی بخش‌های فرانسه و بسیاری از جزیره‌های مدیترانه از آن دسته بخش‌هایی از سیسیل چیره بود.
کارتاژیان به گویشی از زبان فینیقی به نام پونیک سخن می‌گفتند.دین کارتاژی‌ها از دین فنیقیان گرفته شده بود که دینی الهامی از نیروی فرایندهای طبیعی بود.
شهر باستانی کارتاژ
شهر باستانی کارتاژ
شهر باستانی کارتاژ
شهر باستانی کارتاژ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]