جشنواره عقاب طلایی در مغولستان

جشنواره عقاب طلایی در مغولستان

هرساله شکارچیان قزاق در جشنواره عقاب طلایی با عقاب‌های تربیت شده شان شرکت می‌کنند و سرعت، دقت و چابکی آنها را می‌آزمایند. مراسم، برنامه‌های رقص، بازی سنتی قزاق، رژه و ... به افتخار شکارچیان و عقاب هایشان برگزار می‌شود. این مسابقات در استان Bayan-Ulgii که غربی‌ترین استان مغولستان هم مرز با روسیه و چین است برگزار می‌شود.
جشنواره عقاب طلایی در مغولستان
جشنواره عقاب طلایی در مغولستان
جشنواره عقاب طلایی در مغولستان
جشنواره عقاب طلایی در مغولستان
جشنواره عقاب طلایی در مغولستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]