گربه ای که خیال می‌کند یک سگ شجاع است!

گربه ای که خیال می‌کند یک سگ شجاع است!

«رُزی» نام گربه ای است که یک شب در حالی که در انتظار مرگ بوده توسط یک خانواده و سگشان به ام «لیلو» نجات پیدا کرده و تحت سرپرستی آن‌ها قرار می‌گیرد.
لیلو که یک سگ هاسکی بسیار زیباست، از گربه یاد شده همانند فرزندان خود مراقبت کرده و حسابی به او رسیدگی می‌کند تا سلامت کامل خود را به دست آورد.
این دوستی و محبت اکنون تا حدی پیش رفته که رزی خود را جزوی از خانواده هاسکی‌ها می‌داند و به خیال خودش یک سگ بزرگ و پرشهامت است.
گربه ای که خیال می‌کند یک سگ شجاع است!
گربه ای که خیال می‌کند یک سگ شجاع است!
گربه ای که خیال می‌کند یک سگ شجاع است!
گربه ای که خیال می‌کند یک سگ شجاع است!
گربه ای که خیال می‌کند یک سگ شجاع است!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]